Nya ordningsregler

Mikael Jakobsson
2022-05-02

Styrelsen har reviderat ordningsreglerna med hänsyn till att vi nu har ändrat upptagningssystemet (avsnitt 2) och då klubben efter miljöförvaltningens senaste tillsyn behöver skärpa reglerna kring tvättning av båtar (avsnitt 5). Alla medlemmar uppmanas göra sig bekanta med ordningsreglerna och följa dem.

Ordningsregler