OBK Visionsplan


 

För att kunna hålla en hög aktivitetsnivå och samtidigt ha gemensamma mål och värderingar har vi en visionsplan att förhålla oss till