Miljö


 

Vad kan vi göra för att hjälpa havet och skärgården frodas? Vad måste vi låta bli att göra, för att inte skada det sköra livet i havet? På den här sidan kan du hitta information om hur vi utvecklar klubbens miljöarbete, och här finns länkar till resurser utanför klubben. Hör av dig till Josefin eller Kerstin om du har frågor eller erfarenheter och idéer du vill dela med dig av!

Nya regler

Nya ordningsregler vid tvätt av båt
Efter kontroll från Miljökontoret i Södertälje angående hur vi tvättar våra båtar utan rening
av vattnet, så gäller sedan i våras nya ordningsregler inom Oaxens båtklubb
Oaxens båtklubb har beslutat följande
Klubben tillåter inte båtar målade med biocidfärg att tvättas med högtryckstvätt eller med
vanlig slangtvätt. Vid tvätt av båtbotten används hink och svamp, svabb, allt vatten och
rester av så som havstulpaner och skrap samlas ihop och lämnas till återvinningsstation.
Förslagsvis används presenning under båten samt en vattendammsugare eller vanlig svabb.
Båtägare som inte vet vad deras båtar är målade med ska följa ovan ställda regler. Båtar som
inte är målade med biocidfärg får fortsättningsvis tvätta båten med högtryckstvätt.
Rengöringsmedel
Klubben tillåter bara rengöringsmedel för båtar som är biologiskt nedbrytbara.
Rengöringsmedel som innehåller som är skadliga för vattenlevande organismer får inte
användas inom området.
TBT
Alla nya klubbmedlemmar med båtar byggda 1995 eller tidigare ska innan sjösättning 2023
lämna ett intyg på att båten är ren från TBT. Detta gäller även gamla klubbmedlemmar som
bytt båt. Båtägare som inte följer detta nekas sjösättning 2023.
Mer information om detta finns på vår hemsida.


TBT-intyg och sanering

Från och med år 2021 får båtar som är byggda år 1995 eller tidigare inte sjösättas utan uppvisande av intyg på att botten är fri från TBT. Hamnfogde får neka sjösättning vid misstanke om att otillåten färg finns på båten.  Godkända intyg är mät,- sanerings- eller klubbintyg. Klubbintyg utfärdas av båtägaren och kan hämtas under dokumentfliken här intill. Mät- respektive saneringsintyg utfärdas av det aktuella mät- eller saneringsföretaget.

För nytillkomna båtar som kommer till klubben från och med 2021 och som är byggda 1995 eller tidigare, eller som importerats begagnade från utlandet, måste oberoende mät- eller saneringsintyg uppvisas som bekräftar att båten är TBT-fri. Detta gäller såväl nya medlemmar som befintliga medlemmar som byter båt. 

Inga båtar får stå kvar på hamnplan under sommaren 2021. Detta står inskrivet i arrendeavtalet med markägaren.  

Vid sanering av båtskrov på klubbens område måste saneringsmetod och tillvägagångssätt godkännas av styrelsen. Detta för att säkerställa att alla miljö- och hälsokrav uppfylls.

Intyg och begäran om saneringsgodkännande med information om saneringstidpunkt ska skickas till klubbens miljöombud josefin94@gmail.com


Saneringsmöte

Inbjudan till digitalt saneringsmöte onsdag 9/9 kl.18 på zoom

Onsdag 9/9 kl.18 kommer vi ha ett digitalt saneringsmöte på zoom för alla som ska eller funderar på att sanera under hösten. På mötet kommer vi stämma av läget, informera och planera inför höstens sanering. Är ni intresserade av att sanera er båt, eller har funderingar kring sanering, välkomna att delta! 

Zomlänk till mötet: https://kth-se.zoom.us/j/61501894251

Anmäl deltagande till Josefin på josefin94@gmail.com senast måndag 7/9.  

Om ni har några tankar, frågor eller vill du diskutera något inför mötet kan ni höra av er till Josefin (0739649352) eller Kerstin (0768051113).


Saneringsprojektet

I samband med årsmötet hade vi ytterligare ett möte om sanering. Vi tittade på båtar på klubben och träffade Stefan från Ecobläster. Nedan är en sammanfattning av vad vi kom fram till: 

Efter att ha utforskat olika alternativ har vi landat i att glasblästringsmetoden som Ecobläster erbjuder verkar mest lovande för båtar med TBT som skall saneras på klubbens område.

Alla som är intresserade av att låta Ecobläster sanera båten (både båtar med TBT på skrovet och båtar med andra biocidfärger) kan få en personlig offert för blästring, med eller utan efterföljande epoximålning. Mejla information om båten till Stefan: ecoblastertrosa@gmail.com. Han behöver veta vad det är för typ av båt och hur stor den är.

Utöver saneringskostnaden tillkommer en kostnad för hanteringen av avfall. Hur stor kostnaden blir beror bland annat på hur många båtar som deltar – vi återkommer med en grov uppskattning senare i vår.

Hör gärna av dig till Josefin (josefin94@gmail.com) och Kerstin (kerstin.amelin@hotmail.co.uk) med tankar och idéer kring saneringsarbetet, och kopiera gärna in oss om du mejlar Ecobläster om en offert, så vi kan koordinera arbetet på klubben. Du behöver också berätta för oss om du väljer att sanera din båt utanför klubben, och kom ihåg att färg som kan innehålla TBT inte får avlägsnas från någon båt på klubbens område utan tillstånd från styrelsen.


TBT på skrovet ?

Kanske, eller inte? Bäst att mäta! Det är 30 år sedan det blev förbjudet att använda bottenfärger som innehåller TBT (tributyltenn) på fritidsbåtar. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven.

TBT är ett mycket giftigt ämne som bryts ner oerhört långsamt och påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner. Trots att det har varit förbjudet sedan 1989 hittas det fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på. Varje båtägare har ansvar för att se till att båten inte har TBT på skrovet.

Som båtklubb behöver vi förvissa oss om att alla båtar i klubben är TBT-fria, eftersom vi annars är medskyldiga till brott om vi sjösätter en båt som har TBT. Enligt riktlinjerna från tillsynsmyndigheten skall båtar byggda 1995 eller tidigare testas för TBT (såvida man inte redan vet att det finns TBT på skrovet), och om koncentrationen av tenn är 100 mikrogram/cm2 eller högre måste båten saneras. Söndag 6 oktober, när alla båtar ligger på land, kommer vi att utföra XRF-mätningar. Detta är ett mycket bra tillfälle att ta reda på exakt vilka biocider som finns på just din båt. Vi räknar med att grundkostnaden blir i storleksordningen 700 kr per båt (beroende på hur många som deltar). För en extra kostnad på c:a 200 kr får du ett individuellt mätprotokoll för din båt – en mycket viktig handling för den som har en äldre båt utan TBT, och som förväntar sig att någonsin sälja eller flytta sin båt!

Även om du vinterförvarar din båt utanför klubben kan det vara möjligt att vara med och mäta TBT den 6 oktober till ett förmånligt pris. Hör av dig till Kerstin (0768051113) om du är intresserad!

Här kan du anmäla dig till höstens TBT-mätning, om du inte redan har gjort det!

 
Om du har en båt som är byggd 1995 eller tidigare och väljer att inte göra en mätning måste du skriftligen intyga att din båt inte har TBT på skrovet. Då kan klubben även fortsättningsvis sjösätta din båt, men du får inte skrapa, slipa, blästra eller på annat sätt sanera skrovet på klubbens område.


Att måla, eller inte måla

Att vara båtburen och kunna njuta av naturen i skärgården är ett privilegium som förpliktar. När vi en varm sommardag lägger till vid en klippa i någon grund vik så är vi gäster i havets barnkammare, och allt som vi lämnar efter oss på platsen är främmande och ofta skadligt för dem som lever där. Det gäller inte minst den giftiga färgen som vi målar båtskrovet med. Allt fler båtägare inser detta och väljer därför att hålla båten ren utan giftig färg.
Vissa giftiga bottenfärger är fortfarande tillåtna på båtar som har hemmahamn på ostkusten, men listan krymper gradvis och i framtiden kan vi förvänta oss ett förbud mot biocidfärger i Östersjön precis som i Mälaren.
I takt med att fler båtägare väljer bort den giftiga färgen så utvecklas också nya metoder för att hålla skrovet rent. Det kan vara skrovdukar, ultraljud, bottentvätt på land eller i vatten – det kommer hela tiden nya metoder, och genom att testa och byta erfarenheter med varandra kan var och en hitta en lösning som passar.
Hör av dig till Josefin om du har tips, råd och erfarenheter att dela med dig av! Här på hemsidan kommer vi att publicera nya idéer och rön allt eftersom vi bygger bättre kunskap om giftfritt båtliv.
Du visste väl att det finns båtbottentvättar i Södertälje, Trosa och Nynäshamn?

Södertälje
Trosa
Nynäshamn

Karta över fler båtbottentvättar


Saneringsprojekt 2019

Segla med rent skrov: Saneringsprojektet 2019
Under vintern 2019-2020 kommer vi att genomföra ett pilotprojekt med sanering av biocidfärg på båtar som inte har TBT. Vilken metod vi använder beror på hur många och vilka båtar som deltar i projektet, men målet är att lära oss sanera båtskrov säkert och effektivt för att hjälpa oss avgöra om det är möjligt att sanera båtar med TBT på klubbens område under nästa säsong. Kontakta Josefin om du vill anmäla din båt till projektet, eller om du vill vara med och bidra med kunskap och erfarenhet!