Ny styrelse

Mikael Jakobsson
2010-03-04

På årsmötet valdes Claes Hellberg som ny vice ordf. efter Ove. Micke Eriksson tar över stafettpinnen från Allan som informationsansvarig. Stefan Andersson hoppar in som vice fogde Skanssundet eftr Ulf och Roger Andersson gör på motsvarande sätt för Björnö efter Rolf. På festkommittésidan noterar vi att Petra Evetsson samt Gunilla Andersson står vid rodret. Det blir kul! Lennart och YlvaLi fokuserar på den kommande jolleseglingen. Välkomna alla nya och stort tack alla avgående

//Ruda