Historik

Mikael Jakobsson
2010-03-03

År 1948 bestämde sig ca 30 st arbetare från kalkbruket sig för att bilda en båtklubb som fick heta Oaxens båtklubb. Nästan alla som bodde på Oaxen på den tiden ägde en båt. Någon båtklubbshamn fanns ej utan alla hade sin egen lilla brygga Höjdpunkten var valborgsmässofirandet. Man tände en brasa nere vid sjön och sedan blev det fest på ”Gillet” med mat och dans. Några år senare bestämde man sig för att ha en klubbholme och fick arrendera Björnö för en ganska billig penning av gamla greve Bonde. Disponenten på kalkbruket Gunnar Melander skänkte då en barack som han lät montera ned och ombesörjde att den fraktades till Björnö och monterades upp där. Båtklubben byggde också en dansbana nere vid vattnet som blev mycket populär eftersom man ordnade med dans där på lördagarna under sommaren. Det gick båt från Lövhagen, Rangsta och Trosa med dansglada människor.

Detta pågick under ett antal år men urartade till sist pga att ett visst klientel hittade dit bl a raggare. Då lade man ner dansen. En lillstuga byggdes också på Björnö och framför allt användes den som vaktstuga. Under 60-talet började man bygga Facilbåtar på Oaxen och då byggdes en hemmahamn vid färjan Där fanns ca 12 båtplatser med Y-bom. För att få bli medlem på den tiden krävdes att man hade anknytning till Oaxen. Facilbåtarna blev fler till antalet och Facilklubben bildades. Dom tillhörde ej OBK men varje år i augusti anordnades en segeltävling på Björnö med kräftskiva. Den traditionen levde sedan vidare med kräftköret. En dag varje sommar hyrde Rangsta bårklubb Björnö och kom dit med sina pensionärer . Man åt och drack och hade lite underhållning. På 80-talet såldes Oaxen till ett par bröder som förutom att sälja tomter även anlade en marina på sjöfartssidan. Då skulle man tvinga in OBK i marinan.

Då fattade OBK beslut om att förhandla med greve Bonde om arrende vid Skansholmen. Arrendet gick ut på att båtklubben så småningom skulle byggas med 50 båtplatser. Man bestämde sig för att börja med 32 platser.. Det innebar att klubben måste värva 20 nya båtplatsintressenter vilket man lyckades med. Dom 12 båtplatsmedlemmarna hjälptes åt att bygga nya bryggorna. Under vintern påbörjads arbetet med att slå ned pålar med hjälp av Bertil Engströms kran. Vid ett tillfälle tappade Bertil tyngden som föll ned på isen med ett brak men som tur var fanns där ingen för tillfället för då hade det blivit en medlem mindre. Det mesta av materialet fixade medlemmarna utan kostnad för klubben.

Till sommaren var bryggbygget så gott som klart. Varje medlem hade då lagt ned många arbetstimmar på bygget. Kurt och Ove hämtade bland annat en barack från Nykvarn som blev klubbstugan. En toalettvagn fick vi också gratis av SL som även ombesörjde transporten till Skansholmen. Kurt fixade grinden som fortfarande används. Så småningom stod hela hemmahamnen klar med plats för 32 båtar. Resten är nutid.

2009-05-21

Vid pennan Ulla Jansson