Nytt från årsmötet

Mikael Jakobsson
2010-03-04

Årsmötet är nu lagt till handlingarna. Viktigaste punkterna som klubbades igenom var: 1) Nytt sjösättningsdatum (lö 8 maj), 2) Smärre avgiftshöjningar, 3) Nytt masthus under sommaren 2010 (passa på att anmäla dig på arbetslistan här på hemsidan), 4) En ungdoms/jollesektion drar igång i år med seglarskola i sommar, 5) förändringar i styrelsen (se under ’Dokument’ för en komplett lista på styrelsemedlemmar och övriga funktionärer). I övrigt kan det meddelas att det går mot vår, bl.a. bekräftat av att det i söndags (28 feb.) för första gången hördes ljudet av slipmaskin som metodiskt tuggade sig igenom lager av båtlack. Väl mött på backen och till sjöss under den kommande båtsäsongen!

//Endoff