Upptagning 2023

Mikael Jakobsson
2023-10-01

I år kommer båt upptagning bli 7 och 8 oktober. Som alla säkert har sett har vi ett pågående bygge av nytt klubbhus att ta hänsyn till vad det gäller användandet av hamnplanen. Bygget är nu i en fas då upptagning är möjlig.

Vi träffas lördag morgon 7 oktober kl. 07:00 och hjälps åt med att ta upp varandras båtar. Om det behövs kommer även söndagen att vara upptagnings dag.

Då vi ju faktiskt är den trevligaste båtklubben kommer klubben att bjuda alla på mat, fast vi inte ens har ett kök.

För att ta upp båten i klubbens regi krävs en giltigt båtförsäkring. Enklaste är om du mailar en kopia på en giltigt försäkring till rudamikael@gmail.com.