Vad händer 2023?

Jesper Hagel
2023-01-25

Det kommande året ser ut att bjuda på såväl satsningar som förändringar. Undertecknad fick ett samtal med Jon Granstedt, som en månad innan årsmötet nu väljer att meddela att han slutar som ordförande i OBK.

– Jag har suttit i styrelsen i sju år och det har verkligen varit jätteroligt. Något jag kan rekommendera om man gillar allt som hör båtlivet till, säger Jon och fortsätter:
– Just nu är det lite mycket annat som jag behöver prioritera men jag kommer fortsätta vara aktiv på olika sätt.   

När vi blickar tillbaka så går det att konstatera att många av de beslut som fattats för flera år sedan nu har blivit verklighet eller börjar ta form. Ett sådant är rampen som är så gott som klar:

– Det är många som har lagt ned mycket tid och kraft både på rampen och renoveringen av servicebryggan. Just nu funkar den som det är tänkt, det är så himla kul!, säger Jon.

Jon Granstedt är ordförande i OBK:s styrelse, alla fall ett tag till.

Ändå saknas en viktig pusselbit för att få systemet med rampen att fungera helt i egen regi – en hjullastare att använda vid sjösättning och upptagning. Förslag väntas komma upp på årsmötet den 22 februari om att köpa in just en sådan*.

– Nu har vi karvat ganska ordentligt i våra sparmedel för att kunna bygga det här, säger Jon och fortsätter:
– Men vi har också ambitionen att föreslå på årsmötet att vi ska köpa en hjullastare, så vi får systemet att funka fullt ut. 

Kommer det betyda mer flexibel sjösättning och upptagning?

– Precis, det är tanken på sikt. Sedan handlar det ju lite om att det ska finnas folk som kan avsätta tid till att köra maskinen också.

En hjullastare kostar några hundratusen kronor, ingen exakt summa finns än att gå ut med. För att klara investeringen behöver klubben ta ett lån. I dagsläget finns det däremot inga lån alls, vilket gjort klubben mindre sårbar när ränteläget svängt fort. Jon menar att en egen lastare på sikt är det mest hållbara. Den sista pusselbiten i det upptagningssystem som klubben beslutade om för många år sedan.

– Nu har vi kunnat hyra för kompispris via kontakter, vilket inte är långsiktigt. Det gäller också att vi hittar rätt maskin varje gång, den ska passa med vagnen vi har så vi kan inte hyra vilken som helst.

Skiss över den framtida klubbstugan.

Den största förändringen som kommer synas utåt har däremot inget med rampen att göra. 2023 är nämligen året då nya klubbstugan på allvar ska börja ta form. Startbesked för bygget kom i höstas, så direkt efter sjösättningen väntar rivningsarbete av gamla huset. Därefter markarbeten och lyft av de tre modulerna som ska utgöra nya klubbstugans stomme. 

– Det här är något vi pratat om i många år, så det ska bli jättekul. Sedan är det alltid en balansgång mellan vad man mäktar med att göra och vad man vill göra, säger Jon. 

Eftersom arbetet sker med ideella krafter så är klubbstugan ett flerårigt projekt. Takstolar ska monteras, innerväggar rivas och toaletter fixas. Bara för att nämna några saker. Inte minst ekonomin är en viktig fråga. Materialkostnaderna är något som måste pareras, där så gott som allt har ökat i pris. Glädjande nog har klubben beviljats bidrag från Riksidrottsförbundet för bygget, eftersom jolleskolan ska husera i nya stugan. Ytterligare en ansökan om bidrag ligger inne hos länsstyrelsen.

– Men vi kan behöva justera avgifterna lite för att hänga med i kostnadsutvecklingen, säger Jon. 

2023 ser sammanfattningsvis ut att bli året då ett stort projekt går i hamn, och ett annat projekt tar fart på riktigt. Allt tack vare det engagemang som läggs ner.

– Det jag tycker är mest fantastiskt är att det finns sån kraft i klubben och sån otrolig kompetens inom olika områden, säger Jon, som inom kort tackar för sig som ordförande för OBK.

*Fotnot: Årsmötet äger rum 22 februari klockan 18.30 i bygdegården på Mörkö (och digitalt). Kallelse separat.

Text och foto: Jesper Hagel