Tips inför sjösättningen

Jenny Jacobsson
2024-03-24

Som båtälskare har vi ett speciellt ansvar för våra hav och strandnära marker och
klubbens miljöpolicy syftar till att minska både klubbens och dess medlemmars
påverkan på miljön. Inför sjösättning, under det förberedande arbetet, behöver vi
vara extra uppmärksamma på vissa saker. Finns det rester av havstulpaner som ska
skrapas bort från botten och som behöver tas omhand? Har vi behov av att lägga ut
en presenning under båten för att skydda marken vid rengöring? Vilken bottenfärg
ska vi välja, om vi ska ha någon alls?! Hur ser tampar och rep ut? Behöver dessa
kanske bytas ut för att inte massa mikroplaster ska hamna i sjön? Många frågor!Uppdatera dig gärna inför vårfixet med att läsa dels vår egen miljöpolicy , dels
Svenska Båtunionens sida med massa bra tips! Snart är det sjösättning!