Jolle Fadder

Tobias Gustavsson
2024-03-24

Om man vill segla mycket och bidra till att hålla jollarna i gott skick, eller prova på att ha en egen jolle utan att behöva köpa en, ges möjlighet att vara fadder till OBKs jollar.

Fadderskap gäller för ett år och är inte automatisk förlängt. Om intresset är högt kan en jolle ha upp till två faddrar. Fadder måste vara medlem i klubben och priset för ett år är 500kr.
Vad man får göra
Som fadder för en jolle får man fritt använda jollen för att segla i Skanssundet, tex på onsdagar eller seglingsdagar, men också övrig tid när det passar. En fadder får göra förbättringar och ändringar på jollen, till exempel nya trimtampar mm så att jollen passar egna önskemål. Klubben står för kostnader av nya delar upp till en summa som motsvarar kostnaden av att vara fadder. Dyrare delar så som nya segel eller ny mast behöver godkännas av klubben.
Ändringar som görs på jollen måste vara inom klassreglerna.
Ansvar
Som fadder för en jolle så ansvarar man för att hålla jollen i gott skick och hålla koll på om något behöver fixas. Klubben hjälper till med lagningar om det behövs. Man ansvarar också för att hålla koll så att alla delar till båten finns och är hela.
När man seglar och använder jollen så behöver man tänka på säkerheten
Segla inte om vädret är eller kommer bli så att du inte är trygg med att hantera jollen
Segla aldrig själv utan att någon har koll och kan hjälp till om det uppstår problem
Vad man inte får göra
Som fadder är det fritt att använda jollen i Skanssundet men man får inte ta jollen någon annanstans utan godkännande från klubben. Anledningar som är okej att använda jollen på andra platser är till exempel segeltävlingar och träningar på andra klubbar. Exempel som inte är okej är att ta med jollen till sommarstugan en vecka på semestern.
Vem får använda jollen
Klubben får använda jollen vid planerade aktiviteter såsom seglarläger och onsdagsseglingar. Då kan även andra personer segla jollen.
Faddern får använda jollen när det passar. Om jollen ska användas av någon annan än faddern (tex en kompis) utanför klubbens planerade aktiviteter, behöver faddern alltid vara med.

Intresseanmälan jollefadder:
https://forms.gle/YA5A3MNw9WbdpjNr7