Toatömnings generalen

Mikael Jakobsson
2023-04-17

I en riktig båtklubb hjälps alla åt med saker som behöver fixas. Som ni säkert vet är vi delägare i bajstömningsanläggningen på andra sidan viken. För den av klubbens medlemmar som vill tömma sin toa tank är det vara att använda nyckeln till grinden för att starta och tömma. Nu är det ju så att en för att allting ska fungera måste den vinterkonserveras på hösten och sedan återställas på våren. Ewa låter hälsa att pumpen är klar att användas för säsongen.