Nya regler

Mikael Jakobsson
2022-10-06

Nya ordningsregler vid tvätt av båt
Efter kontroll från Miljökontoret i Södertälje angående hur vi tvättar våra båtar utan rening
av vattnet, så gäller sedan i våras nya ordningsregler inom Oaxens båtklubb
Oaxens båtklubb har beslutat följande
Klubben tillåter inte båtar målade med biocidfärg att tvättas med högtryckstvätt eller med
vanlig slangtvätt. Vid tvätt av båtbotten används hink och svamp, svabb, allt vatten och
rester av så som havstulpaner och skrap samlas ihop och lämnas till återvinningsstation.
Förslagsvis används presenning under båten samt en vattendammsugare eller vanlig svabb.
Båtägare som inte vet vad deras båtar är målade med ska följa ovan ställda regler. Båtar som
inte är målade med biocidfärg får fortsättningsvis tvätta båten med högtryckstvätt.
Rengöringsmedel
Klubben tillåter bara rengöringsmedel för båtar som är biologiskt nedbrytbara.
Rengöringsmedel som innehåller som är skadliga för vattenlevande organismer får inte
användas inom området.
TBT
Alla nya klubbmedlemmar med båtar byggda 1995 eller tidigare ska innan sjösättning 2023
lämna ett intyg på att båten är ren från TBT. Detta gäller även gamla klubbmedlemmar som
bytt båt. Båtägare som inte följer detta nekas sjösättning 2023.
Mer information om detta finns på vår hemsida.