Öppning Björnö

Mikael Jakobsson
2022-06-17

Detta år gjordes arbetsdagen på Björnö av olika skäl lite senare än normalt, många hade redan hunnit göra premiärbesök på ön och vi hade fått en del inputfrån tidiga besökare

Det mesta av de årliga bestyren klarades av under lördagen.

Städning av stugor och upprensning på stranden.

Toaletterna blev genomgångna och fick nya sitsar

Flytbryggan lades på plats , och ny landgång byggdes då den gamla brutits sönder under vintern.

Bastun har fått lite omsorg och är nu nymålad utvändigt . samtliga infästningar mot land har bytts och fått nya kättingar.

Vi byggde även ett nytt ”insteg” till bastuflotten för enklare av och påstigning. Som nämnts tidigare har bastun även fått ny dörr.

Även ”BjörnöTaxin” har fått sig en genomgång och ligger nu nytankad och redo för alla som vill ta sig till ön utan egen båt.

Note: förra året monterades ett nytt bastuaggregat, och vi passa på att påminna om att endast färskvatten får användas på aggregatet för att öka livslängden,

annars rostar den snabbt bort.

Bryggorna fram till bastu och flytbrygga är i generellt dåligt skick, så en varning är på sin plats, ta det försiktigt!

Vi skall försöka åtgärda det värsta bristerna så snart som möjligt.

Om det är någon som upplever några brister eller om det är något vi missat, tveka inte att slå en signal.

Vill avslutningsvis tacka alla som var med och fick saker att hända vid årets arbetsdag på Björnö. /Uffe

Hamnfogde Björnö / Ulf Bohman 0708-20 28 99

Vice Hamnfogde Björnö / Thomas Palmqvist 070-552 06 47.

IMG 9976

IMG 9983

IMG 9985

IMG 9989