Hamnen

IMG_2335

Välkommen till Oaxens Båtklubb.

Skanssundet är beläget vid den nordöstra delen av anrika och vacka Mörkö. VI bor granne med Skansholmens marina, camping och sjökrog. Detta innebär att vi i princip har alla faciliteter som kan behövas på ett par båtlängders avstånd.

I Skanssundet finns bla en båtuthyrning och en vanlig syn när strömmingen går till är småbåtar med pimplare från när och fjärran.

Man kan tycka att det är märkligt att en båtklubb som liggen i Skanssundet heter Oaxens båtklubb. Detta beror på att Oaxens båtklubb flyttade till Skanssundet för ett antal år sedan. Läs mer om detta på sidan Historik.


Läs mer om Mörkö.

Läs mer om Hörningsholm.

Läs mer om Skanssundsleden.

Skansholmens Marina och Sjökrog.

Svenska båttoatömningsstationer

Här finner du en lista över exakt position för båttoatömningsstationer i svenska farvatten.
//Endoff

ÅM gav klartecken till slutlig utvärdering av framtida båthanteringssystem

Styrelsen kommer att lägga fram ett slutligt förslag på alternativt båthanteringssystem vid höstems medlemsmöte. Bidra fram tills dess med dina synpunkter och kunskaper i ärendet - detta behöver ventileras rejält.

 

Under 'Dokument' hittar du 'Presentation Båtlyft 2012-01-25' som redogör för kunskapsläget i ärendet fram till ÅM 21 feb. I tillägg till de system som redovisas där, ombads styrelsen även att utvärdera:

1) en truckbaserad lösning

2) att fortsätta med inhyrd mobilkran men en väsentligen mindre än den som används idag.

//Styrelsen 

Fakta - Hamnen

Hamnen ligger på den västra sidan av Skansholmen. Vi har plats för ca 55 båtar, både vid brygga och på land, under vintern. På klubben finns ingen fast kran utan vi sjösätter med mobilkran på fasta datum både vår och höst. Inga båtar får ligga i vår hamn efter upptagningen enligt gällande avtal med markägaren. Vad det gäller upptagning har vi en maxgräns på 12 ton.

 

Hamnfogde: Jonny Särås

Vice Hamfogde: Ewa Löfgren

Arbeten Hamnen

Arbetsuppgifter Hamnen

Följande arbetsuppgifter finns att göra.

Kontakta Jonny 0708-634114 eller Ewa 0703-775505


Div renovering av fasta bryggan

Inoljning av fasta bryggan

Trimmning

Gräsklippning

Köra sopor till tippen