Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem

Hej båtvän!

Som framgår av vår hemsida är Oaxens BK en aktiv klubb med framtidsambitioner. Har du ett genuint båtintresse och gillar föreningsliv är det här klubben för dej. Känns Oaxens BK intressant ska du ta kontakt med oss. Personer att kontakta hittar du nedan. Vi ser fram emot att höra från dej!

Jolleseglare:

Är du ungdom och vill jollesegla eller prova på jollesegling är du välkommen om du löst ungdomsmedlemskap. Anmälan görs till Lennart Gustavsson (se "Kontaktpersoner/Styrelse" för kontaktinfo) och inbetalning görs till klubbens plusgiro 321732-0. 300 kr per år är avgiften. För seglingstider information mm se fliken om jollesegling.

Båtägare:

Skanssundet på Mörkö är en djup hamn som är lämplig för mellanstora båtar och båtar upp till max 10 ton då de kranar vi använder inte klarar lyfta mer. Eftersom kranhyra är en betydande kostnad i klubben ser vi gärna att så många som möjligt av båtägande klubbmedlemmar har båt som kräver kranlyft (dvs inte trailer). På så vis håller vi kostnaderna per medlem nere.

Eftersom klubben har både god stämning och en bra hamn har vi ofta kötid på båtplats. Din plats i kön bestäms inte enbart av tiden du har stått i kö utan även av vilka platser som blir lediga. Båtägare som även vinterförvarar och lyfter båt hos oss har förtur i kösystemet. Vi har en viss omsättning på båtar men man kan få vänta ett tag. För att kunna stå i kölistan behöver du lösa ett basmedlemskap om 400 kr. När plats finns och du accepterar erbjudandet kostar det en engångssumma om 1 700 kr i inträdesavgift och 800 kr i årlig avgift för båtägande medlem (de redan inbetalda 400 kr räknas av). En bryggplatsdeposition (som återbetalas vid urträde) om 10 000 kr tillkommer. Då vi använder Klubbens stöttor tillkommer även en deposition på 7000 kr för dessa. För övriga kostnader se dokument "Prislista" under "Dokument".

Hamnen i Skanssundet har inga gästplatser för andra än medlemmar men Gästhamnen tvärs över viken är fin för ändamålet. 

Oaxens Båtklubb har som ambition att vara en aktiv och livfull klubb. Vill du vara med och arbeta, delta i, eller arrangera olika aktiviteter är OBK en bra klubb för dej. Söker du en parkeringsplats för båten finns många bättre alternativ. Känns Oaxens BK rätt anmäler du intresse till Vice Hamnfogde som har koll på kösituation och lediga platser (se "Kontaktpersoner/Styrelse" för kontaktinfo).

OBS: From sjösättning 2021 krävs intyg för båtar byggda 1995 och äldre att de är fria från bottenfärg innehållande TBT. Skall uppvisas innan sjösättning. 


Björnö:

Alla är välkomna som gäster hos oss på klubbholmen Björnö. Lägg ett underhållsbidrag i bössan. Vi investerar årligen ca. 100 000 kr i löpande underhåll och investeringar i klubbens anläggningar.

 

/Styrelsen OBK.

Medlemsansökan

Fakta - Hamnen

Hamnen ligger på den västra sidan av Skansholmen. Vi har plats för ca 55 båtar, både vid brygga och på land, under vintern. På klubben finns ingen fast kran utan vi sjösätter med mobilkran på fasta datum både vår och höst. Inga båtar får ligga i vår hamn efter upptagningen enligt gällande avtal med markägaren. Vad det gäller upptagning har vi en maxgräns på 12 ton.

 

Hamnfogde: Jonny Särås

Vice Hamfogde: Claes Hallkvist

Arbeten Hamnen

Arbetsuppgifter Hamnen

Det finns alltid arbetsuppgifter att göra. Vill du göra rätt för dig och arbeta av din arbetsplikt ? Kontakta hamnfogdarna !

Kontakta Jonny 076-1090303 eller Claes 070-615 03 98