Hamnen

IMG_2335

Välkommen till Oaxens Båtklubb.

Skanssundet är beläget vid den nordöstra delen av anrika och vacka Mörkö. VI bor granne med Skansholmens marina, camping och sjökrog. Detta innebär att vi i princip har alla faciliteter som kan behövas på ett par båtlängders avstånd.

I Skanssundet finns bla en båtuthyrning och en vanlig syn när strömmingen går till är småbåtar med pimplare från när och fjärran.

Man kan tycka att det är märkligt att en båtklubb som liggen i Skanssundet heter Oaxens båtklubb. Detta beror på att Oaxens båtklubb flyttade till Skanssundet för ett antal år sedan. Läs mer om detta på sidan Historik.


Läs mer om Mörkö.

Läs mer om Hörningsholm.

Läs mer om Skanssundsleden.

Skansholmens Marina och Sjökrog.

Vårrustning, sjösättning, corona

Kranen är beställd för sjösättning den 9 maj. Närmare information kommer.

Coronaviruset påverkar även vår lilla båtklubb. Vi följer utvecklingen och vidtar för närvarande nedanstående åtgärder med anledning av krisen:

-        Undvik närkontakter. De som kan bör överväga möjligheten att vårrusta på vardagar då inte så många rör sig på klubben.

-        Några medlemmar har framfört önskemål om att få behålla båten på land p.g.a. viruset. Enligt OBK:s ordningsregler och arrendekontraktet ska alla båtar vara sjösatta senast 1 juni. Styrelsen kommer medge undantag från dessa bestämmelser under förutsättning att avgifter för båtlyft vår och höst ändå betalas (detta för att inte påfresta klubbens ekonomi och då kvarvarande båtar på land sannolikt kommer behöva flyttas). Avgift för sommarplats tillkommer. Den som önskar behålla båten på land meddelar detta i god tid innan sjösättning till någon av hamnfogdarna.

-        Arbetsdagen, som brukar hållas dagen efter sjösättning, kommer sannolikt ställas in i år.

Vattnet sätts på till helgen 4-5 april. I år får vi använda färskvattnet även vid vårrustningen. Men var sparsam. Vi befinner oss på en ö med dålig färskvattentillgång.

Slutligen vill vi tipsa om ordningsreglerna som har uppdaterats med hänsyn till fattade beslut om el, stöttor, miljö och arbetsplikt m.m.

Håll ut!

Mvh

Styrelsen

Fakta - Hamnen

Hamnen ligger på den västra sidan av Skansholmen. Vi har plats för ca 55 båtar, både vid brygga och på land, under vintern. På klubben finns ingen fast kran utan vi sjösätter med mobilkran på fasta datum både vår och höst. Inga båtar får ligga i vår hamn efter upptagningen enligt gällande avtal med markägaren. Vad det gäller upptagning har vi en maxgräns på 12 ton.

 

Hamnfogde: Jonny Särås

Vice Hamfogde: Claes Hallkvist

Arbeten Hamnen

Arbetsuppgifter Hamnen

Det finns alltid arbetsuppgifter att göra. Vill du göra rätt för dig och arbeta av din arbetsplikt ? Kontakta hamnfogdarna !

Kontakta Jonny 076-1090303 eller Claes 070-615 03 98