Hamnen

IMG_2335

Välkommen till Oaxens Båtklubb.

Skanssundet är beläget vid den nordöstra delen av anrika och vacka Mörkö. VI bor granne med Skansholmens marina, camping och sjökrog. Detta innebär att vi i princip har alla faciliteter som kan behövas på ett par båtlängders avstånd.

I Skanssundet finns bla en båtuthyrning och en vanlig syn när strömmingen går till är småbåtar med pimplare från när och fjärran.

Man kan tycka att det är märkligt att en båtklubb som liggen i Skanssundet heter Oaxens båtklubb. Detta beror på att Oaxens båtklubb flyttade till Skanssundet för ett antal år sedan. Läs mer om detta på sidan Historik.


Läs mer om Mörkö.

Läs mer om Hörningsholm.

Läs mer om Skanssundsleden.

Skansholmens Marina och Sjökrog.

Årsmöte 2020

 

båtar på land

Dags för årsmöte! Vi träffas söndag 16 februari kl. 14.00 i Mörkö bygdegård. Handlingar till årsmötet kommer att finnas under fliken "Dokument" här på hemsidan, och kallelse kommer till alla medlemmar på mejl.

Alla som är intresserade av att ta bort biocidfärger från båtskrovet (både TBT och andra giftiga färger) är välkomna att ses på båtklubben kl. 11.00 samma dag (16 februari). Då kommer Stefan från EcoBläster i Trosa att finnas på plats för att titta på båtar och diskutera saneringsmetoder. Kl. 12.30 samlas alla som vill prata miljö och sanering för ett avstämningsmöte på Mörkö bygdegård. Själva årsmötet börjar 14.00. Välkomna! 

Fakta - Hamnen

Hamnen ligger på den västra sidan av Skansholmen. Vi har plats för ca 55 båtar, både vid brygga och på land, under vintern. På klubben finns ingen fast kran utan vi sjösätter med mobilkran på fasta datum både vår och höst. Inga båtar får ligga i vår hamn efter upptagningen enligt gällande avtal med markägaren. Vad det gäller upptagning har vi en maxgräns på 12 ton.

 

Hamnfogde: Jonny Särås

Vice Hamfogde: Claes Hallkvist

Arbeten Hamnen

Arbetsuppgifter Hamnen

Det finns alltid arbetsuppgifter att göra. Vill du göra rätt för dig och arbeta av din arbetsplikt ? Kontakta hamnfogdarna !

Kontakta Jonny 076-1090303 eller Claes 070-615 03 98