Hamnen

IMG_2335

Välkommen till Oaxens Båtklubb.

Skanssundet är beläget vid den nordöstra delen av anrika och vacka Mörkö. VI bor granne med Skansholmens marina, camping och sjökrog. Detta innebär att vi i princip har alla faciliteter som kan behövas på ett par båtlängders avstånd.

I Skanssundet finns bla en båtuthyrning och en vanlig syn när strömmingen går till är småbåtar med pimplare från när och fjärran.

Man kan tycka att det är märkligt att en båtklubb som liggen i Skanssundet heter Oaxens båtklubb. Detta beror på att Oaxens båtklubb flyttade till Skanssundet för ett antal år sedan. Läs mer om detta på sidan Historik.


Läs mer om Mörkö.

Läs mer om Hörningsholm.

Läs mer om Skanssundsleden.

Skansholmens Marina och Sjökrog.

Årsmötet

Obks årsmöte är en efterlängtad händelse i februari. Det är många som inte har setts sedan upptagningen och det finns mycket att prata om. Mötet började med en föreläsning av SBU. Det handlade om vad SBU gör och varför det finns. Sedan fortsatte det med årsmöte som leddes av den mycket rutinerade Ove Lundgren. En kort sammanfattning av årmötet: Kerstin Amelin blir ny ordförande, Anna lijengren valdes till ny sekreterare, en stadge ändring angående delägarskap bifaldes, beslut togs om att minska antalet arbetstimmar samt höjja kostnaden för dem och det informerades om att styrelsen kommer att gå vidare med båtupptagningsfrågan så att båtar kan lyftas i egen regi.

Efter årsmötet var det middag och sen vidtog båtsnack fram till småtimmarna.DSC 6441DSC 6443DSC 6444

Fakta - Hamnen

Hamnen ligger på den västra sidan av Skansholmen. Vi har plats för ca 55 båtar, både vid brygga och på land, under vintern. På klubben finns ingen fast kran utan vi sjösätter med mobilkran på fasta datum både vår och höst. Inga båtar får ligga i vår hamn efter upptagningen enligt gällande avtal med markägaren. Vad det gäller upptagning har vi en maxgräns på 12 ton.

 

Hamnfogde: Jonny Särås

Vice Hamfogde: Claes Hallkvist

Arbeten Hamnen

Arbetsuppgifter Hamnen

Det finns alltid arbetsuppgifter att göra. Vill du göra rätt för dig och arbeta av din arbetsplikt ? Kontakta hamnfogdarna !

Kontakta Jonny 076-1090303 eller Claes 070-615 03 98