Reportage

Reportage

"Björnösången"

Som ett inlägg till vår fina hemsida, kommer här "Björnösången",
melodi; Nidälven.
Björnösången:

Långt långt här ute bland holmar och skär, ligger den ö vi har kär. Smyckad med buskar och blommor den är, granar och tallar den bär. Björnö ö stilla och vacker du är! Se hur det ner i viken glittrar av silver i vågornas här, som sakta mot stranden ila. Och uppe på berget står flaggstång med knopp, där fladdrar en klubbfana högst i dess topp minner, att här har en båtklubb sin hamn, smekt av dess ljuva famn. Från oaxen båtarna komma i rad, prydda av vimpel så glad. Hoppas att färgerna klubben nu bär alltid ska hålla i helg. Björnö ö stilla och vacker du är . . .

M v hälsning Merike & Hasse Merike/Hans stödjer Sjöräddningssällskapet genom att använda webstamps.