Reportage

Reportage

OBK prioriterat: erhåller sökt LOVA-bidrag

OBK beviljades upp till 112,5 KSEK i bidrag för installation av en toatömningsanordning. Eftersom LOVA-bidraget till Stockholms län övertecknades ca. 6,5 ggr, är det extra glädjande att notera att det beviljade beloppet motsvarar det sökta beloppet.

Styrelsen arbetar nu intensivt med frågan - det finns många variabler i ärendet som skall lösas.

//Styrelsen