Reportage

Reportage

Båtlyft: Styrelsens förslag

Bifogat vänligen finn Styrelsens förslag till mandat för genomförande av båtlyft i egen regi. Förslaget tas upp till en första omröstning på medlemsmötet 2012-10-07 och - under förutsättning att det stöds - till en andra och slutlig omröstning vid årsmötet 2013.

 

Detta är ett mycket viktigt dokument som du ombeds läsa noggrant. Ifrågasätt! Fundera! Kommunicera! Debattera!

 

Du som är båtägande medlem som lyfter din båt på OBK:  Din närvaro vid medlemsmötet är ytterst väsentlig. 

//Styrelsen