Reportage

Reportage

Medlemsmöte 2012-10-07

Medlemmarna säger 'Ja' i en första omröstning om båtlyft i egen regi

Medlemsmötet handlade mestadels om en för OBK viktig långsiktig fråga: skall vi lyfta i egen regi eller fortsätta som idag med inhyrd mobilkran?

Efter en lång genomgång och debatt om sakfrågan där både för- och nackdelar belystes samt tillfälle gavs att ställa detaljerade frågor om teknikval, implikationer samt ekonomiska konsekvenser, skred så medlemmarna till verket och röstade. Totalt fanns 45 röstberättigade på röstlängden varav 33 var närvarande och tre hade skickat in fullmakter, således ett 'valdeltagande' om 80% (vilket skulle göra vilken politiker som helst grön av avund).

Röstningen skedde i två omgångar:

1) först om med vilken röstmajoritet som skulle krävas för att Styrelsens mandat för att gå vidare skulle få OK. Alternativen var >50% men < 67% (14 röster), 67+% (16 röster), 75+% (6 röster), 90% (0 röster). Därmed blev resultatet att det kommer att krävas minst 67% för att projektet skulle få godkänt.

2) därefter röstades det om ett 'Ja' (28 röster) eller 'Nej' (8 röster) om att gå vidare.

Således kan det konstateras att 78% av rösterna stödjer att OBK går vidare med båtlyft i egen regi. En stark och gedigen majoritet vilken Styrelsen med glädje noterade.

Nu är dock inte frågan avgjord. En andra omröstning kommer att ske vid Årsmötet i februari 2013. Under förutsättning att även den utfaller till 67+% stöd för båtlyft i egen regi kommer styrelsen att ha detta som en prio 1 fråga under 2013 (och sannolikt även 2014).

Fram tills Årsmötet är det viktigt att både du som inte gillade utgången av den första omröstningen - likväl för dig som tyckte det var ett bra beslut - forsätter att fundera kring ärendet, ställer frågor, debatterar och skapar opinion för just din sak. Ju fler vinklar på frågeställningen vi kan få belysta, desto större är sannolikheten att det blir ett bra beslut - oavsett om det blir ett 'ja' eller ett 'nej'!

Tack för en meningsfull och rejäl diskussion idag.

//Styrelsen

PS. Läs gärna artikeln "Båtlyft: Styrelsens förslag" nedan.