Reportage

Reportage

Båttvätt: HaV presenterar riktlinjer

Havs och Vattenmyndigheten har under september 2012 presenterat en rapport innehållande riktlinjer för båtbottentvätt. Utredningen är gjord efter ett direktiv från regeringen 2011. Ännu finns inget tvingande lagkrav, men en kvalificerad gissning är att ett dylikt kommer inom 3-5 år. Om så blir fallet blir konsekvenserna för OBK följande:

1) En signifikant utgift för en spolplatta med återvinning

2) Längre tid för upptagning eftersom båten måste högtrycktvättas på spolplattan innan den sätts på vagn eller i vagga.

Därmed kommer nuvarande system med inhyrd mobilkran fördyras.

Rapporten finner du här:

http://www.havochvatten.se/om-oss/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F792026 

/Styrelsen