Reportage

Reportage

OBK Årsmöte

Årsmötet i OBK avhölls en grå afton i medio februari 2013 på Mörkö Bygdegård.

 

Knappt 40 OBK:are hade trotsat  lusten att kura i TV-soffan och bidrog istället ymnigt med synpunkter, klokskap och beslutskraft. 

 

Årsmötesförhandlingarna gick enligt plan. Det ekonomiska läget och utförda aktiviteter under 2012 gicks igenom, ansvarsfrihet beviljades, en budget antogs och valberedningens förslag till Styrelse 2013 bifölls. Ett särskillt tack till Lennart Gustafsson (revisor) och Patric Lindén (sekreterare) som lämnar funktionärskollektivet, och varmt välkommen till Olle Wengelin (sekreterare), Sven-Ingvar Eriksson (byter från valberedning till revisor) och Peter Forsell (valberedning). 

 

Den största delen av tiden åtgick till att presentera och diskutera 'paketet' avseende avtalsstatus vs. möjligt framtida krav på spolplatta vs. båtlyft i egen regi. Mycket sades, än mer funderades och till sist gick församlingen till den andra och sista omröstningen om båtlyft i egen regi. Av de 28 närvarande röstberättigade, stödde 23 st. Styrelsens förslag - en stark majoritet om 82%. Därmed har Styrelsen det mandat som krävs för att gå vidare med detta projekt. Styrelsen tackar medlemmarna för stödet i denna strategiskt viktiga fråga. Samtidigt klargjordes det, att under förutsättning att inget revolutionerande inträffar under 2013, kommer detta år att bli ett 'wait-and-see'-år i avvaktan på tydligare signaler om arrendeavtalssituationen.  

 

Sedvanliga årsmöteshandlingar finner du under 'Dokument'.

 

Sjösättningen sker lördag 4 maj med ett medlemsmöte dagen efter då vi samtidigt städar av området.

 

Men innan dess blir det många timmar med putstrasan i hand!

 

Väll mött under båtåret 2013 med OBK-flaggan i topp.

//Styrelsen