Reportage

Reportage

Årsmötet 2014-02-17 i korthet

Årsmötet besöktes av ca. 35 personer som gick igenom sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt plan. Om du vill uppdatera dig så finns samtliga årsmöteshandlingar under 'Dokument'. I tillägg avhandlades följande väsentligare ärenden:

 1) Beslutades att läga Projekt Båtlyft i egen regi på hyllan tills klarhet erhålls i arrendeavtalssituationen. Efter detta uppnåtts tas antingen projektet upp igen, eller skrotas.

 2) Skarpare rutiner och en delvis ny organisationsform för att säkerställa en snabbare båtlyfthantering med bibehållen hög säkerhet. Läs mer om detta i en separat artikel ("Torrsättning hösten 2013 - Vad kan göras bättre?") på hemsidan. Läs på och var väl förberedd inför vårens lyft.

 3) Klartecken för bastubygget.

 4) Sjösättning lördagen den 3 maj, 2014. Mer info kommer i god tid före evenemanget.

//Styrelsen 

Här publicerar vi artiklar av det större formatet. book.jpg