Reportage

Reportage

Förslag till Drifts- och Investeringsplan

Efter att Årsmötet i februari i år beslutade att TILLSVIDARE lägga planerna på båtlyft i egen regi på hyllan, så har Styrelsen tagit fram en ny Drifts- och Investeringsplan som reflekterar det nya läget. Se länk till fil nedan. Planen finns också anslagen på klubbhuset. Medlemsmötet den 4 maj kommer att ta upp planen för kommentarer, ev. förändringar och medlemsbeslut.

//Styrelsen