Miljö

attmalaVad kan vi göra för att hjälpa havet och skärgården frodas? Vad måste vi låta bli att göra, för att inte skada det sköra livet i havet? På den här sidan kan du hitta information om hur vi utvecklar klubbens miljöarbete, och här finns länkar till resurser utanför klubben. Hör av dig till Josefin eller Kerstin om du har frågor eller erfarenheter och idéer du vill dela med dig av!

Kontaktuppgifter

OBK Miljöombud:

Josefin Gustafsson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kontakt båtbottensanering:

Kerstin Amelin

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Tel. 0768051113

TBT på skrovet ?

Kanske, eller inte? Bäst att mäta! Det är 30 år sedan det blev förbjudet att använda bottenfärger som innehåller TBT (tributyltenn) på fritidsbåtar. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven.

TBT är ett mycket giftigt ämne som bryts ner oerhört långsamt och påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner. Trots att det har varit förbjudet sedan 1989 hittas det fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på. Varje båtägare har ansvar för att se till att båten inte har TBT på skrovet.

Som båtklubb behöver vi förvissa oss om att alla båtar i klubben är TBT-fria, eftersom vi annars är medskyldiga till brott om vi sjösätter en båt som har TBT. Enligt riktlinjerna från tillsynsmyndigheten skall båtar byggda 1995 eller tidigare testas för TBT (såvida man inte redan vet att det finns TBT på skrovet), och om koncentrationen av tenn är 100 mikrogram/cm2 eller högre måste båten saneras. Söndag 6 oktober, när alla båtar ligger på land, kommer vi att utföra XRF-mätningar. Detta är ett mycket bra tillfälle att ta reda på exakt vilka biocider som finns på just din båt. Vi räknar med att grundkostnaden blir i storleksordningen 700 kr per båt (beroende på hur många som deltar). För en extra kostnad på c:a 200 kr får du ett individuellt mätprotokoll för din båt - en mycket viktig handling för den som har en äldre båt utan TBT, och som förväntar sig att någonsin sälja eller flytta sin båt!

Även om du vinterförvarar din båt utanför klubben kan det vara möjligt att vara med och mäta TBT den 6 oktober till ett förmånligt pris. Hör av dig till Kerstin (0768051113) om du är intresserad!

Här kan du anmäla dig till höstens TBT-mätning, om du inte redan har gjort det!

 
Om du har en båt som är byggd 1995 eller tidigare och väljer att inte göra en mätning måste du skriftligen intyga att din båt inte har TBT på skrovet. Då kan klubben även fortsättningsvis sjösätta din båt, men du får inte skrapa, slipa, blästra eller på annat sätt sanera skrovet på klubbens område.tbt