Hamnen

IMG_2335

Välkommen till Oaxens Båtklubb.

Skanssundet är beläget vid den nordöstra delen av anrika och vacka Mörkö. VI bor granne med Skansholmens marina, camping och sjökrog. Detta innebär att vi i princip har alla faciliteter som kan behövas på ett par båtlängders avstånd.

I Skanssundet finns bla en båtuthyrning och en vanlig syn när strömmingen går till är småbåtar med pimplare från när och fjärran.

Man kan tycka att det är märkligt att en båtklubb som liggen i Skanssundet heter Oaxens båtklubb. Detta beror på att Oaxens båtklubb flyttade till Skanssundet för ett antal år sedan. Läs mer om detta på sidan Historik.


Läs mer om Mörkö.

Läs mer om Hörningsholm.

Läs mer om Skanssundsleden.

Skansholmens Marina och Sjökrog.

Avtal om båttoatömning nu klart

Det är mycket glädjande att kunna rapportera att det nu finns ett avtal mellan fyra parter och en accepterad budget för investering i en båttoatömningsanläggning. Arbetet kommer att vara klart till slutet av hösten.

 

De fyra parterna är; Hörningsholm, Södertälje Kommun, Skansholmens Marina och OBK. Ett särskillt tack riktas till de tre förstnämnda för deras deltagande på lika villkor i investeringen. 

 

LOVA-bidraget täcker 50% av investeringen, den resterande halvan delas på fyra mellan parterna. Således kommer OBK för under 20 KSEK få tillgång till en tömningsanläggning. Den kommer att stå på bryggnocken på den näst-sydligaste bryggan på Skansholmens Marina.

 

Därmed är nästa års prioriterade båtinvestering redan klar; anpassa båten för vacuumsugtömning.

/Endoff

latrina_bas

Fakta - Hamnen

Hamnen ligger på den västra sidan av Skansholmen. Vi har plats för ca 55 båtar, både vid brygga och på land, under vintern. På klubben finns ingen fast kran utan vi sjösätter med mobilkran på fasta datum både vår och höst. Inga båtar får ligga i vår hamn efter upptagningen enligt gällande avtal med markägaren. Vad det gäller upptagning har vi en maxgräns på 12 ton.

 

Hamnfogde: Jonny Särås

Vice Hamfogde: Claes Hallkvist

Arbeten Hamnen

Arbetsuppgifter Hamnen

Det finns alltid arbetsuppgifter att göra. Vill du göra rätt för dig och arbeta av din arbetsplikt ? Kontakta hamnfogdarna !

Kontakta Jonny 076-1090303 eller Claes 070-615 03 98