Arbetsplikt

Arbetsplikt

Båtägare med sommarplats har 4 timmar arbetsplikt.

Båtägare med vinterplats har 4 timmar arbetsplikt.


Utebliven arbetsplikt debiteras respektive båtägare med rådande avgift per timme.
Avgift per utebliven timme beslutas av årsmötet. Följande är obligatoriskt för båtägare med vinterplats och ingår inte i arbetsplikten.

          *  Förberedelse inför torrsättning
          *  Gemensam torrsättning
          *  Gemensam sjösättning
          *  Städdag efter sjösättning

Arbete som utförs för klubben på ideell basis betraktas som arbetsplikt, men måste godkännas av styrelsen för att kunna tillgodoräknas. Enskilda styrelsemedlemmar som kan godkänna arbetsplikt är hamnfogdar och vice hamnfogdar samt kassör. Arbetsuppgifter som kan (efter godkännande) tillgodoräknas som arbetsplikt inkluderar bland annat målning, gräsklippning och annat underhållsarbete men även administrativa, organisatoriska och sociala aktiviteter som      styrelsearbete, fest och förplägnad och ungdomsaktiviteter. Styrelsen publicerar listor över arbete som behöver utföras på hemsidan och på klubbhusets anslagstavla. Listorna uppdateras kontinuerligt. Arbetspliktiga medlemmar bokar arbetsuppgifter genom att kontakta ansvarig hamnfogde eller kassör. Alla båtägande medlemmar uppmuntras att själva identifiera lämpliga arbetsuppgifter att utföra efter samråd med hamnfogde eller kassör. Exempel på återkommande gemensamma  aktiviteter som räknas som arbetsplikt är höst och vårstädning av Björnö.